Ochrana pred žiarením

Používaj tieniace produkty, ktoré blokujú až 99.9% elektromagnetického žiarenia.