MÔJ PRÍBEH

PREČO DIGITÁLNY DETOX

Aký je môj príbeh? Som nadšencom technológií. Sledujem nové trendy, mám výkonný “chytrý” telefón. Zvykol som si mať ho stále na dosah ruky, kontrolovať, aj keď nezvonil ani neprišla notifikácia o novej správe či e-maile. Patrím do kategórie ľudí, ktorí sa v práci pohybujú v digitálnom prostredí, čiže som neustále online. Takmer permanentné pripojenie mi viac-menej neprekážalo, resp. vnímal som len pozitíva, ktoré mi technika prinášala.

S rastúcim návalom informácií, e-mailov a častou komunikáciou na komunikačných platformách a sociálnych sieťach som začal pociťovať, že začínam nestíhať, byť menej produktívny a zorganizovaný. Tlačil som pred sebou čoraz viac rozrobených a nedotiahnutých úloh, preskakoval z jednej na druhú, stále ma niečo vyrušovalo.

Problém so závislosťou na digitálnych technológiách som si najskôr začal všímať u iných. Všetkých tých ľudí-zombie idúcich po ulici s hlavou dole upriamenou na obrazovke mobilu, tak isto aj na zastávkach, reštauráciách a vo výťahoch. U koho mi to však najviac prekážalo, boli deti. V čakárni u detského lekára má 9 z 10 detí sklonenú hlavu a v rukách držia mobil.

Tou pomyselnou poslednou kvapkou bol telefonát s jedným známym, ktorý sa s dvanásťročným synom vybral na dovolenku k moru. Na otázku ako si užívajú more, prišla nečakaná odpoveď: „Čo ti poviem, nič moc. Syna neviem dostať od počítača. More ho vôbec nezaujíma, ešte sa ani nebol okúpať. Stále je na počítačových hrách a YouTube,“ vysvetlil mi so smutným tónom v hlase.

Vtedy si človek uvedomí, že to už je problém. A postupne bude čoraz väčší. Generácia ľudí narodených v minulom tisícročí si spomenie na detstvo, v ktorom deti trávili hodiny vonku na ihrisku s loptou, na bicykli, alebo s hokejkou v ruke až do tmy a domov šli až po asi piatom volaní mamy. Dnes majú rodičia opačný problém – ako dostať dieťa von, na vzduch, preč od obrazovky.

Začal som teda hľadať riešenie. A našiel som koncept digitálneho detoxu, digitálnej diéty a digitálneho minimalizmu. V mnohých krajinách funguje už niekoľko rokov a je čoraz vyhľadávanejší. Nejde v ňom o úplné vzdanie sa digitálnych technológií, či boj proti nim. Úplný pôst vo forme „odpojiť sa od technológií a odísť žiť do lesa“ by pre dnešného človeka znamenal výrazný hendikep, ktorý by ho postavil mimo civilizácie. Treba sa skôr snažiť nájsť zdravú rovnováhu medzi virtuálnym a skutočným svetom. Tá spočíva v nastavení hraníc, priorít a návykov pri používaní digitálnych technológií.

Problém totiž nie je v samotných technológiách, ale v ich používateľoch, resp. spôsobe, ako zariadenia používajú. Už Albert Einstein povedal: „Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať.“

Digitálny detox je nielen nový výraz v slovníku, ale aj návod, ako sa nenechať ovládnuť digitálnymi technológiami a, naopak, dostať ich pod kontrolu. Je nástrojom, ako byť v živote viac šťastný, slobodný, ale aj produktívny, bystrý a kreatívny.

Matej Demeš