DIGITÁLNY DETOX

PRE FIRMY

Predíďte vyhoreniu zamestnancov, zvýšte ich produktivitu a kreativitu

Digitálne technológie sú pre veľkú časť profesií v dnešnej dobre nevyhnutnosťou. Vďaka nim sme efektívnejší, stihneme toho viac, môžeme komunikovať s tímom a partnermi po celej planéte. Cena, ktorú za to platíme je však vysoká. Narastajúce množstvo činností, ktorým každý deň čelíme, nás pripravuje o energiu. A prejavuje sa to i na výkonoch a produktivite. Potreba byť neustále pripojený a kontrolovať e-maily aj po práci vedie k chronickému stresu a emočnému vyčerpaniu.

Naším cieľom je pomôcť firmám minimalizovať negatívne vplyvy digitálnych technológií na zamestnancov, manažérov a podnikateľov, znižovať stres a prevencia syndrómu vyhorenia. Na druhej strane sa zameriavame na zvyšovanie produktivity a efektívnosti, maximalizovanie pozitívnych benefitov, ktoré digitálne technológie prinášajú.

Potrebujete skutočnú stratégiu, na mieru šitý plán na to, aby technológie pracovali pre vás a nie proti vám. Spoznajte praktické tipy a stratégie ako zvládať negatívne účinky technológií pri práci bez toho, aby ste sa vzdali ich výhod.

Cena konzultácie: 25 EUR/hod.