Štúdia: Žiarenie z mobilných telefónov môže zabíjať hmyz

20. septembra 2020 admin

Žiarenie z mobilných telefónov mohlo prispieť k dramatickému poklesu populácie hmyzu, ku ktorému v posledných rokoch dochádza vo veľkej časti Európy. Podľa agentúry AFP to vyplýva z nemeckej štúdie vykonanej nemeckou Úniou pre ochranu prírody a biodiverzity (NABU).

Okrem štúdie o pesticídoch a strate biotopov má zvýšená expozícia elektromagnetickému žiareniu „pravdepodobne negatívny dopad na svet hmyzu“. Vyplýva to zo štúdie predloženej v Stuttgarte, ktorá ešte nebude predmetom odborného preskúmania.

Štúdia analyzovala 190 vedeckých štúdií. Z 83 štúdií považovaných za vedecky relevantných až 72 preukázalo, že elektromagnetické žiarenie malo negatívny vplyv na včely, osy a muchy. Dôsledky žiarenia sa prejavovali od zníženej schopnosti navigácie v dôsledku narušenia magnetických polí až po poškodenie genetického materiálu a lariev.

Žiarenie mobilných telefónov a Wi-Fi otvára najmä vápnikové kanály v určitých bunkách, čo znamená, že absorbujú viac iónov vápnika. To môže spustiť biochemickú reťazovú reakciu u hmyzu, ktorá naruší rytmy spánku a imunitný systém.

„Štúdia ukazuje, že pri analýze príčin dramatického úbytku hmyzu musíme mať oči otvorené,“ uviedol Johannes Enssle, šéf NABU v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. „Téma je pre mnohých z nás nepríjemná, pretože zasahuje do našich každodenných návykov. Za technológiou mobilnej komunikácie stoja silné ekonomické záujmy,“ dodal.

Podľa Petra Hensingera z organizácie na ochranu spotrebiteľa Diagnose Funk by sme mali venovať väčšiu pozornosť negatívnym účinkom žiarenia na zvieratá aj na ľudí. Najmä pokiaľ ide o zavedenie technológie 5G.